V indickej joge predstavujú čakry neviditeľné centrá tela. Tieto rotujúce kruhy duchovnej energie udržiavajú telo a myseľ v rovnováhe. V nich sa ukladá životná sila, ktorú jogíni nazývajú prána, Čínania čchi a Japonci ki. Je to dynamická životná sila, ktorá preniká celým vesmírom.

Sedem hlavných čakier a ich význam

Sedem najdôležitejších čakier tela leží medzi kostrčou a temenom hlavy. Existujú aj ďalšie menšie čakry, ktoré sa nachádzajú na chodidlách, rukách, chrbte a na rôznych častiach tela.

Koreňová čakra (Mulládhara) – prvá základná čakra

Umiestnenie: Leží na spodnom konci chrbtice. Nachádza sa medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi, otvára sa smerom dole.
Farba: Červená
Význam: Táto čakra je spojená so základom nášho fyzického života, s fyzickým bezpečím. Je spojená so všetkým materiálnym, vrátane fyzickej sily, vlastníctva, stavu a bytia. Ovplyvňuje myšlienky a pocity týkajúce sa oblastí financií, kariéry, bývania, majetku a iných fyzických potrieb.

Čakra je prepojená s chrbticou, nadobličkami a reprodukčnými orgánmi. Ak je nevyvážená môžu sa objaviť problémy, ktoré nám berú „radosť zo života“. Človek sa stáva otupnejším, je nespokojný, má problém obsedieť, môžu ho trápiť kŕče únava a pomalosť, alebo rôzne poruchy príjmu potravy. Ak nie je čakra harmonizovaná, človek podlieha silným energetickým výkyvom. Na jednej strane má veľa energie, ktorú nevie spracovať a na strane druhej sa stáva apatickým. Svoje obavy o svoju existenciu rieši zadlžovaním sa a zhromažďovaním vecí, ktoré nepotrebuje.

Základná čakra - koreňová červená

Základná čakra – koreňová červená

Sexuálna – Sakrálna čakra (Svadhisthana)

Umiestnenie: Nachádza sa uprostred medzi pupkom a dolným koncom chrbtice.
Farba: Oranžová
Význam: Táto čakra komplexne „zastrešuje“ citovú oblasť. Kontroluje sexualitu, zmyselnosť a rozmnožovanie. Je spojená s reprodukčnými orgánmi. Ovplyvňuje myšlienky, pocity zmyselnosti a radosti, ako aj túžby po uspokojení fyzických potrieb. Je tiež sídlom nášho „vnútorného dieťaťa“. Je zodpovedná za spojenie s našimi rodičmi a neskôr partnermi.

Ak je čakra zablokovaná môžu sa z fyzického hľadiska objaviť problémy pohlavných orgánov, močového ústrojenstva či bolesť v krížoch a stuhnutosť. Sakrálna čakra ovplyvňuje aj pohľad na seba samého a s tým aj spojené negatívne emócie strachu, hnevu a hanblivosti. Človek tak môže mať problém vnímať seba samého ako hodnotného a utieka sa k rôznym závislostiam, ktoré uspokoja jeho túžbu po fyzických potrebách (jedlo, pitie, sex…)

sakrálna čakra - oranžová

Sakrálna čakra – oranžová

Čakra solar plexus (Manipura)

Umiestnenie: Leží v hornej časti brucha medzi rebrami a pupkom.
Farba: Žltá
Význam: Tento energetický kruh ovláda vnútorné sily, vôňu a sebadôveru. Čakra je považovaná za sídlo našej osobnosti. Sú v nej uložené všetky naše skúsenosti a obrazy, ktoré sme si počas života vytvorili. Solar Plexus je čakrou životnej sily. Je prepojená s nervovým a tráviacim systémom, pečeňou a pankreasom. Ovplyvňuje pocity týkajúce sa moci a sily. Dotvára obraz o sebe samom.

Ak je čakra nevyvážená človek má pocit, že stráca kontrolu nad sebou, obáva sa zlyhania. Má pocity bezcennosti objavujú sa depresie seba obviňovanie a manipulácia. Človek má obavy z toho, že nezvládne svoj život. Tieto problémy sa z fyzického hľadiska môžu prejavovať ako choroby pečene, žalúdočné vredy, celiakia alebo cukrovka.

Solar plexus čakra - žltá

Solar plexus čakra – žltá

Srdcová čakra (Anahata)

Umiestnenie: Leží vo výške srdca.
Farba: Zelená
Význam: Srdcová čakra ovplyvňuje naše okolité vzťahy, lásku, súcit a emócie vo všeobecnosti. Je to prvá čakra, ktorá úzko súvisí s duchovnými témami. Podporuje schopnosť „vcítiť sa“. Podporuje súcit a bezpodmienečnú lásku. Čakra ovplyvňuje myšlienky a pocity medziľudských vzťahov, lásky k prírode, božstvu ale aj lásku k sebe samému. Ak je čakra zablokovaná, môžu sa objaviť problémy spojené so srdcom, cievne problémy, problémy s imunitou či astma. Z psychického hľadiska človek ťažko nadväzuje vzťahy, cíti úzkosť a vníma problémy s prijímaním a dávaním lásky.

Srdcová čakra - zelená

Srdcová čakra – zelená

Hrdelná/hrdlová/krčná čakra (Višuddha)

Umiestnenie: Leží medzi krčnou jamkou a hrtanom.
Farba: Modrá
Význam: Krčná čakra je sídlom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Podobne ako v srdci, aj v nej sa nachádza láska, radosť a súcit. Ovplyvňuje všetko v spojitosti s komunikáciou a vyjadrovaním, či prejavom duše – originalita, kreativita a umelecké činnosti. Všetko, čo sa nachádza v srdci vie hrdlo vyjadriť. Je spojením k vyšším sféram a otvára osobnosť k vyšším častiam duše. Krčnú čakru ovplyvňujú myšlienky pravdovravnosti, úprimnosti a sú spojené so schopnosťou požiadať o to, čo chceme.

Ak je čakra zablokovaná dochádza k problémom s vyjadrovaním či komunikáciou. Človek môže pociťovať hnev a obmedzovanie jeho slobody. Prevláda strach z vyslovenia pravdy a obavy, že by sme pravdou mohli niekomu ublížiť či prísť o priateľov. Z fyzického hľadiska sa môžu objaviť problémy s ústnou dutinou, zubami, štítnou žľazou alebo astmou, či bolesťami hrdla.

Hrdlová čakra - modrá

Hrdlová čakra – modrá

Čakra tretieho oka – čelová čakra (Ajna/Ádža)

Umiestnenie: Leží trochu vyššie nad nosom – na čele medzi obočím.
Farba: Indigová modrá/tmavomodrá
Význam: Táto čakra umožňuje náhľad do energetickej roviny. Odhaľuje ľudí takých akí sú v skutočnosti. Ak je čakra tretieho oka otvorená, dokážeme vidieť duševný stav ľudí bez nánosu „osobnosti“.
Čakra tretieho oka zodpovedá za myšlienky a emócie súvisiace s budúcnosťou, minulosťou ale aj vierou a duchovnom. Kontroluje fantáziu, čistotu myšlienok, intuíciu, sny a naše psychické schopnosti. Tretie oko nám pomáha vidieť – dokážeme ním vidieť auru, vytušiť stavy, emócie a myšlienky, či dokonca energetické vzťahy.

Ak je čakra rozladená, človek sa stáva namysleným a pyšným. Svoje okolie posudzuje prostredníctvom vlastného hodnotového rebríčka. Z fyzického hľadiska dochádza k bolestiam hlavy, migréne, problémom so zrakom či dokonca k nočným morám.

Čakra tretieho oka - indigová

Čakra tretieho oka – indigová

Korunná čakra (Sahasrara)

Umiestnenie: Na lebečnej klenbe – temeno hlavy.
Farba: Fialová
Význam: Korunná čakra je zodpovedná za vyššie vedomie a naše spojenie s božskosťou. Prijíma inšpiráciu z vyšších sfér a pomáha nám pochopiť naše poslanie a vesmírny pôvod. Prostredníctvom korunnej čakry človek dostáva potravu pre dušu a vedenie od svojho vyššieho JA. Korunná čakra ovplyvňuje myšlienky spojené s Bohom, Božstvom, náboženstvom, vierou a duchovnosťou.

Ak je táto čakra rozladená, človek stráca pokoj a naplnenie je uväznený vo svojich myšlienkach a vzorcoch. Z fyzického hľadiska môže mať problémy s nervovou sústavou, hypofýzou a mozgom. Časté sú závraty, zmätok, bolesti nervov, schizofrénia alebo iné duševné poruchy.

V indickej joge predstavujú čakry neviditeľné centrá tela. Tieto rotujúce kruhy duchovnej energie udržiavajú telo a myseľ v rovnováhe. V nich sa ukladá životná sila, ktorú jogíni nazývajú prána, Čínania čchi a Japonci ki. Je to dynamická životná sila, ktorá preniká celým vesmírom.

Korunná čakra - fialová

Korunná čakra – fialová

Rovnováha

Energia medzi čakrami v ideálnom stave voľne prúdi a čakry sa nachádzajú navzájom v rovnováhe. Meditácia, aromaterapia, liečivé kamene, alebo sviečky určené na očistu a vyváženie čakier môžu pomôcť rozšíriť duchovné vedomie, zlepšovať zdravie, vyrovnávať čakrovú energiu. V prípade, že je jedna čakra blokovaná, môže dôjsť k problémom v tej oblasti tela, s ktorou čakra súvisí. Ak nastane blokáda druhej čakry, môže to mať vplyv na sexualitu alebo rozmnožovanie. Ak je blokovaná piata čakra, môže brzdiť vyjadrovanie a kreativitu. V skutočnosti má sústavne otvorené a vyvážené všetky čakry iba veľmi málo ľudí-tento stav sa dá docieliť len dlhodobou meditáciou. Vážne pracovať na tomto cieli vyžaduje intenzívne cvičenie a disciplínu. Čakry môžu blokovať rôzne faktory ako nervozita, nerozumnosť, sebaľútosť, depresia. Na čakry zle vplýva nevyvážená strava, veľa cukru alebo málo spánku. Našou dobrou radou pre vás je, aby ste sa o svoje čakry starali, lebo s ich rovnováhou a zdravím môžete dosiahnuť viac než si myslíte.

Ako nájdeme čakry?

Napriek určitým všeobecne rozšíreným predstavám energetické kruhy v tele nerotujú na svojich príslušných pozíciách vertikálne. Sú viac-menej rozložené na rozličných úrovniach v horizontálnom smere, takže by sa dali vidieť iba zhora. Čakry ležia vo vnútri tela pozdĺž energetického kanála, tvz. sušumna, a s miechou sú spojené pomocou nervov.

 

 

 

 

 

Sada Čakrových sviečok v skle – 7 ks

24.00 s DPH
Sada čakrových sviečok z palmového vosku v skle - 7 ks. Sviečka harmonizuje a posilňuje nevybalansovanú, slabú čakru. Hmotnosť cca 70 g. Materiál: palmový vosk Výrobca: Astron s. r. o.

Sada Čakrových sviečok – 7 ks

39.00 s DPH
Sada čakrových sviečok z palmového vosku - 7 ks. Sviečky harmonizujú a posilňujú nevybalansované, slabé čakry. 1 sviečka: Hmotnosť cca 320 g. Materiál: palmový vosk Výrobca: Astron s. r. o.

Čakrová sviečka v skle – Korunná čakra

3.90 s DPH
Čakrová sviečka z palmového vosku. Sviečka harmonizuje a posilňuje nevybalansovanú, slabú čakru. Hmotnosť cca 70 g. Materiál: palmový vosk Výrobca: Astron s. r. o.

Čakrová sviečka v skle – Koreňová čakra

3.90 s DPH
Čakrová sviečka z palmového vosku. Sviečka harmonizuje a posilňuje nevybalansovanú, slabú čakru. Hmotnosť cca 70 g. Materiál: palmový vosk Výrobca: Astron s. r. o.

Čakrová sviečka v skle – čakra Tretieho oka

3.90 s DPH
Čakrová sviečka z palmového vosku. Sviečka harmonizuje a posilňuje nevybalansovanú, slabú čakru. Hmotnosť cca 70 g. Materiál: palmový vosk Výrobca: Astron s. r. o.

Čakrová sviečka v skle – Solar plexus

3.90 s DPH
Čakrová sviečka z palmového vosku. Sviečka harmonizuje a posilňuje nevybalansovanú, slabú čakru. Hmotnosť cca 70 g. Materiál: palmový vosk Výrobca: Astron s. r. o.