Všimli ste si niekedy, že vo vašom domove panuje nevysvetliteľná atmosféra, alebo ste zažili pocit, že nie ste sami, hoci nikto okrem vás nie je prítomný? Možno ste cítili jemný vánok, pritom všetky okná boli zatvorené, alebo ste sa z nejakého nevysvetliteľného dôvodu necítili vôbec dobre. Tieto neobyčajné zážitky môžu naznačovať, že vaše bývanie je obývané neviditeľnými entitami.

Duchovia sa môžu pripútať nie len k vaše osobe, ale aj vášmu domovu, či konkrétnemu predmetu. Môžu byť pritiahnutí do vášho priestoru z rôznych dôvodov. Často sú spojení s nevyriešenými energetickými záležitosťami, nečistotami alebo dokonca emocionálnymi stresmi. Ako sa pred nimi chrániť a ako očistiť domov od týchto nežiaducich návštevníkov? Kľúčom môže byť dôkladné upratovanie a odstránenie všetkých fyzických a energetických nečistôt.

Kto sú duchovia?

Duchovia tak predstavujú akýsi druh spojenia medzi viditeľným a neviditeľným, medzi životom a smrťou. V zásade platí, že duchovia nemajú fyzické telo a teda duchom sa stáva bytosť, ktorá príde o fyzické telo – resp. príde o neho smrťou.

Duch = bytosť bez fyzického tela, zosnulý

Duch je obvykle chápaný ako nadprirodzená entita alebo forma energie, ktorá je spájaná s duchmi zosnulých. Existuje mnoho názorov a interpretácií toho, čo presne duch je, a tieto sa líšia v závislosti od kultúrnych, náboženských a osobných presvedčení.

V mnohých náboženských tradíciách sú duchovia vnímaní ako duše ľudí, ktorí zomreli, ale z nejakého dôvodu neopustili fyzický svet. Tento dôvod môže byť rôzny – nevyriešené záležitosti, silné emocionálne puto k miestu alebo osobám, alebo neschopnosť nájsť pokoj.

Duch je tajomná esencia, ktorá prekračuje hranice fyzickej reality a preniká do našej existencie z ríše neviditeľného. Považuje sa za vyjadrenie duše, ktorá zostala uväznená medzi svetmi – ani plne prítomná v hmotnom svete, ani úplne prešlá do svetla posmrtného života. Tieto entity sa často objavujú v noci, keď je hranica medzi fyzickým a éterickým svetom najtenšia.

Duchovia pripútaní k zemi

Príčiny pripútania ducha k zemi môžu byť rôzne a závisia od charakteru ducha a jeho života. Väčšinou sú duchovia pripútaní k zemi práve z týchto dôvodov.

 • Nečakaná, náhla alebo násilná smrť (nehody, vraždy, samovraždy).
 • Nedokončené úlohy.
 • Silné emócie a túžba ďalej sa starať o pozostalých.
 • Nezmierenie sa so smrťou – súvisiaca s rýchlym odchodom.
 • Hnev a pomsta – Nedoriešené záležitosti počas života.
 • Strach z Boha.

Ako sa duchovia prejavujú?

Duchovia môžu byť považovaní aj za nositeľov správ z inej dimenzie, posolstiev, ktoré môžu byť varovaním, vedením alebo prosbou o pomoc pri dokončení nevyriešených úloh.

Tieto bytosti sa môžu prejavovať rôzne – pocit chladu, nevysvetliteľné zvuky, alebo dokonca zjavne zreteľné podoby, ktoré sú viditeľné len pre tých citlivých, ktorí sú schopní vnímať tieto subtílne energie.

Medzi najčastejšie prejavy duchov patria:

 • Zvuky, šepoty.
 • Chlad, energetické zmeny.
 • Vizuálne zjavenia – siluety, biele/tmavé šmuhy – v závislosti od charakteru ducha pozitívny – biele, negatívny tmavé.
 • Miznutie a premiestňovanie vecí.
 • Nezvyčajné pachy.

Ako zistiť prítomnosť ducha?

Prítomnosť ducha zvyčajne odhalia práve jemnocitní ľudia, cez prejavy ducha. Energia ducha však môže byť veľmi intenzívna aj pre tých menej citlivých, najmä v prípade, ak je duch energeticky veľmi silný.

Prítomnosť ducha zvyčajne prezradí práve to, akým spôsobom sa duch prejavuje. Jeho prítomnosť však môžete zistiť aj vešteckými metódami, či správaním sa členov domácnosti alebo zvierat.

Existujú dva spôsoby, prítomnosti ducha:

 1. Môže byť pripojený na vás alebo iného člena rodiny, či živú bytosť.
 2. Môže prebývať spolu s vami v jednom priestore.

Prejavy prítomnosti ducha v priestore

 • Strach domácich zvierat – môže sa prejavovať strachom vstúpiť do určitých miestností alebo sledovaním neviditeľných objektov.
 • Nepríjemné pocity v miestnosti – dusná atmosféra alebo pocit strachu či hnevu.
 • Nezvyčajné pachy bez určenia zdroja.
 • Rušenie elektroniky a rôzne elektromagnetické javy (vypínanie/zapínanie spotrebičov, blikanie svetla).
 • Chlad alebo prievan bez zjavnej príčiny.
 • Hlasové prejavy – v priestoroch počuť zvuky ako kroky, hlasy, dýchanie či presúvanie vecí.
 • Presúvanie predmetov a strácanie sa vecí.
 • Levitácia a pohyb predmetov. V prípade presunu vecí agresívnym spôsobom sa môže jednať o ducha POLTERGEIST.
 • Desivé sny a nočné mory u viacerých osôb, ktoré v domácnosti bývajú.
 • Spánková paralýza.
 • Pocit cudzej prítomnosti, pocit, že vás niekto sleduje.
 • Vnímanie ducha viacerými osobami (cez pocity alebo videnia) – videnie tieňov periférnym videním.

 

Prejavy ducha, ktorí sa k vám pripútal (privtelený duch)

 • Neustály smútok a depresie, bez zjavnej príčiny.
 • Permanentná vyčerpanosť a únava.
 • Nevysvetliteľné zmeny nálad.
 • Zlé vzťahy s rodinou a priateľmi.
 • Časté hádky a vyvolávanie konfliktov.
 • Pocit, že už nič v živote nebude pekné a dobré.
 • Nič čo začnete sa vám nedarí.
 • Nočné desy a budenie sa medzi 3-4 hodinou rannou s pocitom strachu.
 • Fotografie s neznámymi siluetami, rozmazané fotky.

Osobitým spôsobom prítomnosti ducha je návšteva. Zvyčajne ide o zosnulého príbuzného, ktorý sa príde rozlúčiť a odíde, prípade vám dá radu alebo varovanie, no neplánuje sa u vás zdržať. Ak vás takýto duch navštívi, zvyčajne vo sne, poďakujte sa mu a zapáľte mu sviečku.

Ako sa zbaviť ducha a očistiť priestor od duchov a negatívnych energií?

Väčšina duchov si ani neuvedomuje, že už je po smrti, v prípade, že to tak je, najjednoduchším spôsobom, ako sa ich zbavíte je povedať im nahlas, že sú po smrti. Svoje tvrdenie môžete podporiť aj inými výzvami.

Predovšetkým je však potrebné udržovať v čistote svoj osobný priestor, aby sa k vám žiadni duchovia nehrnuli.

Duchovia sa môžu energeticky  „priživovať“ nie len na vás ale aj na všetkom živom v priestore kde žijete. Zvyšky jedla a nápojov alebo nevyriešené konflikty rovnako pôsobia pre tieto bytosti ako magnet. Magnetom môžu byť aj veci, na ktoré sú naviazané a teda v prípade, že máte pocit, že duch je  naviazaný na konkrétnu vec (prejavy ducha ste pocítili po tom, ako sa k vám daný predmet dostal), je potrebné sa jej čím skôr zbaviť a priestor energeticky očistiť.

Účinné metódy, ako sa duchov zbaviť

Očistenie priestoru očistnými sviečkami

Energetické a očistné sviečky pomáhajú strateným dušiam prejsť do svetla. Očisťujú priestor, práve vďaka ich energetickým vlastnostiam a procesu, ktorým sa vyrábajú a posväcujú. Svetlo sviečky vytvára pozitívne vibrácie, privoláva pozitivitu a odvracia negativitu, ktorú svetlom odvádza preč z priestoru.

Vydymovanie priestoru bielou šalviou a dračou krvou

Biela šalvia má na fyzickej úrovni silné očistné a antiseptické účinky, na astrálnej úrovni vytvára pozitívne vibrácie a neutralizuje negatívnu energiu. Podobne pôsobí aj dračia krv. Dračia krv má mimoriadne silné očistné účinky a dokáže odstrániť aj tie najťažšie energie. Zároveň má aj ochranné vlastnosti. Vydymovanie je najvhodnejšie kombinovať spolu so svetlom sviečok.

Vykurovanie vonnými tyčinkami a vykurovadlami

Vykurovadlávonné tyčinky sú veľmi účinné pri vyháňaní duchov. Vhodné sú vône jazmínu, šalvie, kadidla či myrhy.

Rozmiestnenie ochranných symbolov na dvere a steny

Jedným z účinných spôsobov ochrany pred negatívnymi energiami je aj umiestňovanie ochranných symbolov na veraje dverí či steny v miestnosti. Rôzne kultúry majú rôzne symboly a preto záleží od vašej preferencie, ktorý ochranný symbol považujete za najsilnejší. Všetky predmety, ktorým sa pripisuje magická sila majú pozmenenú vibráciu.

Priestory pravidelne vetrajte a rozvešajte zvonkohry

Zvonenie odpudzuje negatívne entity a časté vetranie napomáha k výmene energií a zároveň pomáha každej energií prúdiť a nezdržovať sa na miestach, kde ich nechceme.

Používajte soľ

Soľ je jedným z najsilnejších pohlcovačov negatívnych energií. V prípade privteleného ducha je vhodné ju použiť na očistný soľný kúpeľ postihnutej osoby. V prípade, že je duch vo vašom dome či byte, soľou môžete poumývať všetky dlážky – funguje to aj ako prevencia. Prípadne ju môžete rozsypať do rohov miestnosti alebo urobiť soľný kruh v miestnosti, či neprerušovanú čiarku pozdĺž okien a dverí. Nezabudnite však na to, že keď soľ negativitu absorbuje, je potrebné ju tiež z priestoru odstrániť.

Upratujte častejšie

Vymetajte kúty a dvere, nenechávajte v priestore rozbité veci, nedojedené jedlo či nápoje a snažte sa upratať si aj vo svojich vzťahoch. Konflikty, hádky, nedostatky, či stres môžu byť „pozvánkou“ pre nechcené entity. No ak máte čisto vo svojom vnútri, nemusíte sa obávať nechcených návštev.

Vyhnite sa ostrým tvarom

Ostré tvary zabraňujú pozitívnej energii voľne prúdiť. Ak chcete odstrániť duchov z priestoru, musíte rozprúdiť energiu v priestore.

Vložte ostrý predmet (nôž alebo žiletku) pod prah dverí

Opačným prípadom, ktorý slúži tiež ako prevencia pred tým, aby vám do obydlia vošli „nezvaní hostia“, je položiť pod prah dverí ostrý predmet (čepeľ z noža či žiletku).

Chráňte svoj domov kryštálmi

Vzácne kamene majú schopnosť pohlcovať energiu. Univerzálnym kameňom je kryštál a jeho rozmiestnením po priestore, môžete pohltiť časť negatívnej energie.

Nechajte priestor vysvätiť

Ako sa pred duchmi chrániť?

Ochranou pred týmito energiami môže byť harmonizácia nášho vnútorného sveta s vonkajším prostredím. Čistenie priestoru bylinami ako je šalvia, používanie ochranných symbolov, ako sú amulety a talizmany, alebo recitácia ochranných modlitieb a mantier, všetko toto môže pomôcť vyčistiť naše bývanie od nežiaducej energie a zachovať duševný pokoj. Medzi jednu z ochranných techník patrí aj položenie pohára vody k rohu postele a ráno ju vyliať, či ochrana vzácnymi minerálmi.

Vyvolávanie duchov

Vnútro každého z nás nosí schopnosť a podvedomú túžbu komunikovať s týmito bytosťami. Duchovia sú mostom medzi svetmi, ktorý nám umožňuje nahliadnuť do tajomstiev života a smrti. Netreba sa však s nimi zahrávať a už vôbec ich k sebe privolávať. Ich zotrvanie v našom svete môže mať na nás neblahý vplyv a v niektorých prípadoch aj vážne následky. Ich odvolávanie v prípade veľmi silných energetických duchov, môže byť veľmi náročné a možno budete potrebovať aj pomoc niekoho skúseného. Zahrávať sa s nimi radšej neskúšajte.

Je potrebné sa báť?

Bežní duchovia – stratené duše alebo tzv. diskarnáti (duše uväznené vo fyzickom priestore bez fyzického tela) nie sú zvyčajne nebezpeční. No ich dlhodobá prítomnosť na našej úrovni nie je žiadúca. Môžu človeka pripraviť o radosť zo života a ak sa v našej prítomnosti zdržujú dlhodobo, majú na nás zlý vplyv a je potrebné poslať ich tam, kam patria.

Balíček Očista, ochrana, sila: Sviečka Dračia krv s vykurovadlom

16.90 s DPH
Vonná sviečka - Dračia krv Sviečka z palmového vosku Priemer 6,5 cm Výška 10 cm Váha cca 310 g

Balíček Očista: Sviečka Biela šalvia a vykurovadlo

18.50 s DPH
Vonná sviečka - Biela Šalvia Vykurovací zväzok Hmotnosť: cca. 25-30g Materiál: Šalvia Sviečka z palmového vosku Priemer 6,5 cm Výška 10 cm Váha cca 310 g

Očista priestoru – palmová sviečka 10 cm

6.20 s DPH
Sviečka z palmového vosku. Priemer 6,5 cm. Výška 10 cm. Váha cca 310 g.

Sviečka na odvrátenie negatívnych energií 14 cm

8.30 s DPH
Sviečka z palmového vosku Priemer: 6,5 cm. Výška: 14 cm. Váha: cca 420 g.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *