V jeseni sa dni čoraz viac skracujú. Jeseň sfarbuje lístie do zlata a príroda hýri farbami. Farebnejšie sú aj inokedy pochmúrne cintoríny. Miesta posledných spomienok. Počas prvých novembrových dní, kedy slávime Sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých máme možnosť zaspomínať si na svojich blízkych zosnulých a uctiť si ich pamiatku. V tieto dni chodíme častejšie na cintorín a zapaľujeme sviečky na hroboch. Prejav úcty, spomienky, či prosby o vykúpenie z očistca. Viete odkiaľ tento zvyk pochádza a čo všetko sviečka symbolizuje?

Význam sviečok

Pri pohreboch a dnes už aj na Dušičky dodržiavame rôzne rituály, ktorých význam sa časom zmenil. Jedným z príkladov je zapaľovanie sviečok. Pripomienkou, že naši predkovia kedysi svojich zosnulých spaľovali, bolo u Slovanov zakladanie ohňov na hroboch, ktoré sa praktizuje dodnes v podobe v rituálu zapaľovania sviečok. Kresťania vo sviečke vidia symbol večného života. Prejav úcty, spomienku, ale aj večný život či nádej.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Sviatok všetkých svätých vznikol v štvrtom storočí vo východnej cirkvi ako spomienka na tých, ktorí trpeli pre vieru alebo za ňu položili život. Od siedmeho storočia sa začal pripomínať aj v západnej cirkvi ako spomienka na kresťanských svätých. Pôvodne sa slávil v siedmu nedeľu po veľkej noci, no vďaka pápežovi Gregorovi IV.  sa v roku 835 presunul na prvý november, kedy sa slávi dodnes. Pamiatka zosnulých sa slávi v druhý novembrový deň od roku 998, kedy ho začali sláviť mnísi benediktínskeho kláštora vo francúzskom meste Cluny. Od 14 storočia je tento sviatok uznávaný v celej západnej cirkvi. Počas týchto dní môžu veriaci pomôcť dušiam v očistci a modlitbami pre nich získať odpustky.  Súčasťou je aj návšteva cintorína a zapálenie sviečky – Symbolu nesmrteľnosti.

Sviečka ako symbol večného života

Ako sa hovorí, každý z nás máme niekde zapálenú sviečku a keď dohorí, zhasne aj náš život. Sviečka symbolizuje kolobeh života. Zapálená sviečka je preto symbolom večného života. Zapaľovanie sviečok na hroboch je pre katolíkov znakom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva. Svetlo sviečky predstavuje pravé Božie svetlo a znovuzrodenie v Kristovi.

Sviečka ako ochrana

Pôvodný význam pálenia sviečky pri pohrebných rituáloch súvisí so strachom. Ale nie zo smrti samotnej ale zo strachu, že by sa mŕtvi mohli vrátiť. Sviečka mala slúžiť ako ochrana pred zlom a možným návratom. No čím bližšie k súčasnosti, tým viac sviečka plnila funkciu sprievodcu –  mala zosnulého sprevádzať na jeho posmrtnej ceste.

Sviečka ako pomoc pri prechode na druhú stranu

Sviečka môže byť vnímaná ako symbolický sprievodca pri prechode na druhú stranu, ktorý nám pomáha pochopiť a akceptovať zmenu a neznáme a zosnulému uľahčuje jeho putovanie. Kedysi sa zvykla dávať do okien aj niekoľko dní po smrti zosnulého – aby dokázal nájsť cestu domov. Plameň sviečky je akoby spojením medzi dvoma svetmi – tým, čo poznáme, a tým, čo je za hranicou nášho chápania.

Sviečka ako spomienka

Keď zapálime sviečku pre zosnulých, môžeme veriť, že jej svetlo nám pomáha v spomienkach uchovať ich ducha a odkaz ich života. Plameň sviečky pripomína prchavosť času a neustálu zmenu, no zároveň nám ponúka možnosť zachytiť a uchovať okamihy minulosti. Sviečky tak vytvárajú most medzi minulosťou a prítomnosťou a umožňujú nám cítiť a prežívať tie najhlbšie emócie spojené so spomienkami.

Sviečka ako symbol nádeje

Zapálená sviečka je ako malý bod svetla uprostred temnoty, pripomína nám, že aj v najťažších okamihoch môže existovať záblesk nádeje. Je to posolstvo, že aj keď sa nachádzame v zložitých situáciách, môžeme nájsť vnútornú silu, aby sme pokračovali vpred. Zapálenie sviečky má tiež terapeutický účinok pre pozostalých  a dáva nádej, že sa raz opäť stretneme.

Sviečka ako prejav úcty

Zapálením sviečky tiež vzdávame úctu životu zosnulým. Plameň sviečky má moc prenášať  odkazy do sveta mimo nás. Zapálením sviečky môžete poslať odkaz svojim blízkym a dať im najavo, že na nich myslíte, že vám na nich záleží, aj keď už nie sú medzi nami. Na to aby ste vzdali úctu svojim blízkym nemusíte chodiť na cintorín. Sviečky s odkazom si môžete zapáliť kedykoľvek si spomeniete na svojich blízkych zosnulých v kruhu rodiny.

 

Sviečka ako symbol večného života nám pripomína, že život je nepretržitým kolobehom, kde smrť a znovuzrodenie sú súčasťou cyklu, a aj naše odkazy môžu pretrvať večne.

Je to podobné ako odkaz, ktorý človek zanecháva vo svete aj po svojom odchode. Spomienky, učenie a dedičstvo nám môžu osvetľovať cestu aj potom, keď už nie sme fyzicky prítomní.

Sviečka predstavuje spôsob, ako pripomínať a uctiť osobu, ktorá odišla, a súčasne symbolizuje pokračovanie jej existencie v spomienkach.

 

Zapáľte si sviečku a zaspomínajte si.

Navždy v našich srdciach – Spomienková sviečka s odkazom

12.50 s DPH

Navždy v našich srdciach - Vonná spomienková sviečka - Vôňa kytice

Na stene svietnika je skrytý odkaz, ktorý sa objaví po vypálení vosku. Hmotnosť vosku: 120g Výrobca: Astron s.r.o. Vyrobené na Slovensku Materiál: parafín, bavlnený knôt, vôňa, drevo, juta, kov

Tento produkt je chránený na Úrade priemyselného vlastníctva.

Odpočívaj v pokoji – Spomienková sviečka s odkazom

12.50 s DPH

Vonná spomienková sviečka - Odpočívaj v pokoji - Vôňa kytice

Na stene svietnika je skrytý odkaz, ktorý sa objaví po vypálení vosku. Hmotnosť vosku: 120g Výrobca: Astron s.r.o. Vyrobené na Slovensku Materiál: parafín, bavlnený knôt, vôňa, drevo, juta, kov

Spomíname s láskou – Spomienková sviečka s odkazom

12.50 s DPH

Vonná spomienková sviečka - Spomíname s láskou- Vôňa kytice

Na stene svietnika je skrytý odkaz, ktorý sa objaví po vypálení vosku. Hmotnosť vosku: 120g Výrobca: Astron s.r.o. Vyrobené na Slovensku Materiál: parafín, bavlnený knôt, vôňa, drevo, juta, kov

Tento produkt je chránený na Úrade priemyselného vlastníctva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *